Sách được lưu trữ ở đâu sau khi được chuyển đến iBooks trên Mavericks?

Sau khi nâng cấp lên Mavericks, tất cả các sách từ iTunes đã được chuyển đến iBooks. Không còn bất kỳ dữ liệu thư viện nào và mình chưa thể định vị được chúng đang ở đâu. Vậy iBooks đang lưu trữ sách của mình ở đâu?

Bình luận
Chấp nhận

Chúng đang lẫn trong thư mục Library của người dùng ấy.

Đường dẫn đầy đủ là: ~/Library/Containers/com.apple.BKAgentService/Data/Documents/iBooks/Books

Ở đây Books.plist chứa các giá trị itemID kết nối tựa sách với  tên *.epub hoặc *.ibooks của chúng  [iBooks 1.2, OS 10.10.5].

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.