Pop-up lạ appldnld.apple.com:80

Mình nhận được một tin nhắn Pop Up lạ. Phần đáng lo ngại là mật khẩu sẽ được gửi trong một tin nhắn văn bản rõ ràng.
Điện thoại của tôi liệu có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phần mềm độc hại hay ứng dụng virus nào k?
enter image description here

Bình luận
Chấp nhận

Đây là thiết bị đang cố kết nối với cập nhật máy chủ của Apple, nhưng bởi vì hệ thống mạng, bạn mới bị yêu cầu mật khẩu, kể cả yêu cầu mạng, proxy và các lý do khác. Đây không phải là hỏi apple ID nhưng thường là nó sẽ hỏi bất cứ sự xác minh các chi tiết kết nối mạng nào bạn thường sử dụng để kết nối mạng.

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.