Mình không bao giờ sử dụng Siri, thế mà nó lại đang ngốn quá nhiều pin

Mình không bao giờ sử dụng Siri, nhưng khi mình tìm xem cáu gì đang hao pin nhất thì đó chính là Siri!
screen shot

Bình luận
Chấp nhận

Trong iOS 9, các dịch vụ Proactive service như Siri Suggestions (phía xa bên trái của màn hình chủ), sẽ tiêu tốn năng lượng. Thực sự thì không có gì phải làm với Siri cả.
Nếu bạn không thích Siri Suggestions, bạn có thể vô hiệu hóa nó ở Settings > General > Spotlight Search.
Settings
Bạn cũng có thể đến Settings > General > Siri và đảm bảo rằng “Hey Siri” đã tắt, đặc biệt là nếu bạn đang dùng iPhone 6s hay 6s Plus. iPhone của bạn có thể “nghe” những từ “Hey Siri” nhưng chỉ khi được kết nối đến năng lượng (còn nếu bạn có iPhone 6s hay 6s Plus, thì tính năng này lúc nào cũng hoạt động), nhưng làm hai thứ ở trên sau đó khởi động lại thiết bị của bạn sẽ ngăn được nhiều hơn các cách dùng theo kiểu tích tụ chồng chất tại “cái ổ” Siri.

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.