macbook air

vì sao MacBook Air không nhân iphone ipad qua cổng kết nối usb ạ ,nó cứ hiện chớp nhận đã sạc ko sạc liên tục,có cách nào để fix lỗi ko vì sao MacBook Air không nhân iphone ipad qua cổng kết nối usb ạ ,nó cứ hiện chớp nhận đã sạc ko sạc liên tục,có cách nào để fix lỗi k

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.