Mac iTunes không play đúng bài hát

Mình có một folder chứa nhiều bài mp3. Khi mình chọn play một bài thì iTunes lại play bài khác. Ai biết cách fix thì chỉ mình với. Mình xài iTunes 12.7.3.46.

 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.