lúc chat cam , e chỉ nghe đc người bên kia nói chứ bên kia k nghe đc thì làm thế nào ạ

lúc chat cam , e chỉ nghe đc người bên kia nói chứ bên kia k nghe đc thì làm thế nào ạ

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.