Lỗi số lượng bản cập nhật trên Mac App Store

Phần biểu tượng cập nhật của mình là số 6, nhưng trong tab cập nhật thì bị sao ấy, không hiện các ứng dụng cõ sẵn. máy mình hiện đang chạy macOS 10.12.1 ( Mac App Store 2.2) và mới bị lỗi này hôm nay. Các tab khác bẫn bình thường, biểu tượng cập nhật đã từ 6 xuống còn có 5. Mình đã thử khởi động lại máy nhưng vẫn bị thế. Có ai biết cách sửa lỗi này không?

Lỗi số lượng bản cập nhật trên Mac App Store

Bình luận
Chấp nhận

Tớ cũng từng bị như thế nè. Để sửa thì tớ vào phần “ Purchased” trên App Store, tìm các phần mềm cần cập nhật (xCode, iMovie, GarageBand, Numbers, Pages, Keynote) và chọn “Update”. Sau đó tớ tải lại App mới. Khoảng 15 giây sau, nó hiện trên phần “Updates” bao gồm cả “Software Update” với iTunes mới

Đã trả lời vào January 14, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.