Làm thế nào để viết trên NTFS sử dụng Mavericks (bản sao)?

Mình có thể đọc và viết các hệ thống tập tin NTFS bình thường trên Moutain Lion, nhưng sau khi nâng cấp thì không còn đọc viết như được nữa.
Mình cài đặt ntfs-3g và fuse4x sử dụng homebrew trên Moutain Lion và làm theo lời hướng dẫn được trình bày bởi homebrew để hoàn tất cài đặt của việc mở rộng hạt nhân fuse4x.
Để khắc phục vấn đề này, mình thử đã xóa ntfs-3g, fuse4x và fuse4x-kext và cài đặt lại chúng. nhưng vẫn không được.
Ai biết cách giải quyết thì giúp mình với! MÌnh cảm ơn nhiều!

Bình luận
Chấp nhận

Mình có cách giải quyết phù hpwj cho vấn đề của bạn nè (cũng hiệu quả với Yosemite):
Nếu chưa có phần mềm Homebrew và Cask thì hãy cài đặt nhé

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew install caskroom/cask/brew-cask

Gỡ cài đặt bất cứ phiên bản nào của osxfuse  (các loại unsigned kext hiện tại đã bị cấm):

brew cask uninstall osxfuse

Cập nhật Homebrew và cài đặt osxfuse  và ntfs-3g :

brew update
brew cask install osxfuse
brew install homebrew/fuse/ntfs-3g

Bạn cần tạo một symlink cho mount_ntfs , để tạo các drive mount tự động:

sudo mv /sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs.original 
sudo ln -s /usr/local/sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs
Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Câu hỏi của bạn quá dễ và bạn không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ 3 hoặc drive nào, bạn cũng không cần phải khởi động lại máy.

 1. Tìm tên của ổ cứng di động của bạn.
 2. Mở Terminal
 3. Tạo hoặc cập nhật file /etc/fstab của bạn. Thay thế “My040Passport” với tên của ổ cứng di động của bạn bằng cách gõ  sudo vi /etc/fstab vào Terminal. Bạn có thể sẽ được gợi ý về mật khẩu
  #
  # Warning - this file should only be modified with vifs(8)
  #
  # Failure to do so is unsupported and may be destructive.
  #
  LABEL=My40Passport none ntfs rw,auto,nobrowse
 4. Rút ổ cứng ngoài ra và cắm lại
 5. Bạn sẽ không nhìn thấy HDD của bạn được liệt kê trong Finder nữa, bạn phải mở nó từ Terminal với những bước dưới đây
 6. Mở Terminal, điền 3 lệnh dưới đây và sử dụng tên ổ cứng di động của bạn ở lệnh thứ 3
  cd /Volumes
  ls 
  open My\ Passport

  Lệnh 1 sẽ thay đổi danh mục hiện tại của bạn
  Lệnh 2 sẽ liệt kê Ổ cứng di động, cái mà bạn quan tâm sẽ được kiệt kê ở đây
  Lệnh 3 sẽ mở ổ cứng di động của bạn trong finder

 7. Vì bạn sẽ không nhìn thấy HDD trong Finder, hãy thêm một đường kink đến nó trên Desktop của bạn. Mở Terminal, điền lệnh dưới đây thay thế cho tên của ổ cứng di động và thay thế luôn đích đến nếu muốn
  1. ln -s /Volumes/My\ Passport/ ~/Desktop/hdd
   
Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.