Làm thế nào để tùy chỉnh tính năng “Đừng làm phiền” Do Not Disturb cho các ngày cuối tuần?

Vì công việc nên mình lên lịch cho tính năng Do Not Disturb từ giữa đêm đến 7h sáng. Cái này hoạt động cực kỳ hữu ích.

Tuy nhiên, vào cuối tuần, mình muốn ngủ nướng một chút và muốn chỉnh tính năng Do Not Disturb đến 9 giờ sáng. Nhưng mình không thấy chức năng này. Nó giống như kiểu cài đặt toàn bộ hoặc không cài đặt gì.

Mình có bỏ quên cái gì đơn giản k?

Bình luận
Chấp nhận

Hiện tại thì tính năng này không chỉnh được đâu. Thời gian biểu bạn phải lên lịch cho toàn bộ cả tuần.

Bạn có thể phản hồi lại cho Apple trên page sau:

http://www.apple.com/feedback/iphone.html

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.