Làm thế nào để thoát khỏi chế độ tiết kiệm pin low power mode trên iPhone/iPop touch?

Mình bật chế độ tiết kiệm pin trên thiết bị và cột báo mức on chuyển thành màu vàng. Giờ mình vừa cắm sạc máy và mức pin đã lên 55% nhưng phần chỉ thị pin vẫn màu vàng. Điều này có nghĩa là mình vẫn ở chế độ tiết kiệm pin à? Làm thế nào để tắt chế độ ấy? 

Có thể nóì mình ngẫu nhiên bật chế độ này thôi, nhiều khi hộp thoại cảnh cáo hiện lên nhanh kinh khủng.

 Nếu mình ngẫu nhiên bấm phải chế độ tiết kiệm pin, nhưng thực tế là không hề muốn bật chế độ này, thì sau đó làm sao để mình thoát ra?

Bình luận
Chấp nhận

vào  Settings -> Battery -> Disable Low Power Mode và tắt nó đi thôi

Chế độ tiết kiệm pin cũng sẽ tự động tắt khi thiết bị của bạn đã được sạc lên đến 80% pin.

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.