Làm thế nào để tắt việc sử dụng dữ liệu di động của tất cả các ứng dụng ngoại trừ một cái?

Có cách nào để vô hiệu hóa việc kết nối dữ liệu di động của tất cả các ứng dụng nền trừ WhatsApp không? 

Khi bật kết nối di động, mình chỉ muốn sử dụng mỗi WhatsApp thôi. Mình không thấy WhatsApp/Facebook hay bất kì ứng dụng chính nào có lựa chọn dữ liệu là “Use cellular data for” mà chỉ thấy mỗi cài đặt ứng dụng mặc định của Apple.

Vậy, làm thế nào để vô hiệu hóa dữ liệu di động từng cái một?

enter image description here

enter image description here

enter image description hereenter image description here

 

Bình luận
Chấp nhận

Trong Setting menu, khi bạn cuộn qua Twitter/Facebook/Flickr/Vimeo, bạn có thể  nhìn thấy tất cả các ứng dụng bạn đã cài đặt. Chạm vào bất kỳ ứng dụng nào và bạn có thể bỏ chọn Background App Refresh và Cellular Data từng cái một. Làm vậy với tất cả các ứng dụng trừ WhatsApp, và bạn sẽ thành công.

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.