Làm thế nào để tắt thông báo App Store trên Mountain Lion?

App Store trên Mountain Lion đẩy thông báo cập nhật qua Notification Center. Thật không may, điều này cũng xảy ra với những người dùng không phải người quản lý hệ thống (vì vậy không thể chạy App Store). Làm thế nào để tắt nó đi?

Notification Center có preferences, nơi các ứng dụng có thể bị hiệu đính, nhưng app store không xuất hiện trong danh sách này. 

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể vào System Preferences > App Store, và tắt “Automatically check for updates.”

Không cần làm gì với tường lửa, chỉ cần thao tác với App Store. Chỉ cần nhớ thường xuyên tự kiểm tra để phát hiện xem khi nào bạn có bản cập nhật!

Đã trả lời vào July 28, 2016
Bình luận

Mình vừa phát hiện ra một giải pháp ở bài báo này: http://osxdaily.com/2012/11/15/stop-software-update-mac-os-x/

Bạn có vô hiệu hóa một cách có chọn lọc các thông báo về các bản cập nhật phần mềm cụ thể mà bạn không quan tâm đến. (như là các bản cập nhật các ứng dụng vô dụng) bằng cách click có kiểm soát vào bản cập nhật trong App Store để làm lộ ra lựa chọn “Hide Update” bị ẩn .

Đây là cách tốt nhất cho những ai muốn giữ Notification Center vẫn hoạt động cho tất cả các  ứng dụng khác (lịch, đồng hồ báo thức…) và những người cũng muốn được thông báo về các cập nhật quan trọng. Các thông báo về các bản cập nhật nhất định sẽ yên lặng vĩnh viễn (cho đến khi phần mềm có bản cập nhật mới).

(Hy vọng là cách này cũng hiệu quả cho các trường hợp mà những người sử dụng không nắm quyền điều khiển máy nhận được thông báo cập nhật nhưng họ không thể làm gì khác)

Đã trả lời vào July 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.