Làm thế nào để sửa Homebrew sau khi OS X nâng cấp lên Yosemite?

Homebrew của mình đang gặp chút trục trặc. Mình đã nâng cấp lên Yosemite, sau đó thì hình như homebrew bị hỏng.

Mình chạy lệnh brew nào cũng bị lỗi này:

/usr/local/bin/brew: /usr/local/Library/brew.rb: /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/bin/ruby: bad interpreter: No such file or directory
/usr/local/bin/brew: line 26: /usr/local/Library/brew.rb: Undefined error: 0

Làm thế nào để sửa lỗi vậy các bạn? 

Bình luận
Chấp nhận

Mình thử tìm trên mạng xem sao và thấy có một vấn đề tương tự ở đây. Vấn đề thì gần tương đương nhau nhưng không đơn giản chỉ chạy brew update là xong việc bởi vì bạn vẫn sẽ bị lỗi y hệt thôi.

Vậy, đây là cái mà bạn cần làm:

cd /usr/local/Library
git pull origin master

Trong trường hợp bạn có thay đổi trong thư mục (/usr/local/Library), “git pull” sẽ làm phát sinh lỗi. Trong trường hợp này, bạn phải sẽ phải lấy các nhánh chủ và thiết lập nó là master:

git fetch --all
git reset --hard origin/master

Cách này sẽ nâng cấp homebrew của bạn và bạn lại có thể tiếp tục sử dụng brew.

Nếu bạn cài đặt Homebrew không với tư cách người dùng gốc, bạn sẽ cần cd đến /Users/yourusername/homebrew/Library thay vì /usr/local/Library.

Đã trả lời vào August 18, 2016
Bình luận

Mình tìm được giải pháp khắc phục này.

Đường dẫn này miêu tả nó khá kỹ rồi, nhưng mình nghĩ nên Việt hóa lại cho bạn, đề phòng việc bạn kém tiếng Anh. 

Vậy, tất cả những gì bạn cần làm là gõ các lệnh dưới đây vào Terminal:

cd /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions
sudo ln -s Current 1.8
brew update
sudo rm 1.8
Đã trả lời vào August 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.