Làm thế nào để sắp xếp/ nhóm các thông báo trong Trung tâm thông báo ( notification center) trên iOS10?

Đã trả lời

Trong Trung tâm thông báo của iOS 9, người dùng có thể nhóm các thông báo cho mỗi ứng dụng hoặc theo thời gian/ngày. Nhưng trong iOS 10, mình không tìm được phần cài đặt để làm thế. Có bạn nào biết cách làm không? Hay Apple đã bỏ tính năng này đi rồi?

Bình luận
Chấp nhận

Tớ cũng để ý thấy thế ngay khi mới cài đặt iOS 10 trên iPhone 6 của tớ. Tớ đã hỏi đội ngũ hỗ trợ của Apple thì họ bảo không thể nhóm các thông báo theo ứng dụng trên iOS 10 nữa. Tớ cũng gửi phản hồi cho Apple về vấn đề này tại đây: http://www.apple.com/feedback

Đã trả lời vào March 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.