Làm thế nào để ngăn ứng dụng đi vào trạng thái ngủ trên Mac?

Đã trả lời

Mac Pro office có thể tiếp tục chạy mà không rơi vào trạng thái ngủ, tuy nhiên, những chương trình khác như TeamView luôn rơi vào trạng thái ngủ nếu tớ không thể kết nối từ xa với máy tính ở văn phòng. Tớ có thể đăng nhập từ xa vào máy tính văn phòng bằng cách dùng xshell và khởi động lại, sau đó đăng nhập TeamView từ xa. Có cách nào để thay đổi trạng thái ngủ bằng cách dùng câu lệnh hay ngăn cho phần mềm đi vào trạng thái ngủ không hả các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng App Nap của ứng dụng bằng cách tìm trong Applications, Get Info, sau đó bỏ chọn App Nap

RE: Làm thế nào để ngăn ứng dụng đi vào trạng thái ngủ trên Mac?

Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng có phần App Nap nên bạn có thể vô hiệu hóa nó từ Terminal bằng cách dùng câu lệnh sau:
defaults write NSGlobalDomain NSAppSleepDisabled -bool YES

Đã trả lời vào October 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.