Làm thế nào để ngăn OS X ghi Spotlight và file rác trên thẻ nhớ và USB?

Khi cắm một USB vào Mac, OS X tạo một số lượng các file ẩn trên đó, bao gồm cả Spotlight index và file rác.
Một ví dụ từ terminal cho một USB “Untitled”:

$ ls -a /Volumes/Untitled
.Spotlight-V100
.Trashes
._.Trashes
.disk
.fseventsd

Chuyện này thậm chí còn xảy ra trên thẻ nhớ xD cho camera của mình, vì vậy sau khi copy hết các ảnh của mình và xóa chúng từ thẻ nhớ thì thẻ nhớ cũng vẫn đầy. Có cách nào để tắt cái chức năng này trên thẻ nhớ và USB, để OS X sẽ chỉ ghi các file lên các ổ đĩa chính hoặc là không hề ghi bất cứ cái gì cả?

Bình luận
Chấp nhận

Như mình được biết thì bạn có 2 lựa chọn:
1. TinkerTool (miễn phí)
alt text
2. BlueHarvest (có trả phí)
alt text

Đã trả lời vào July 13, 2016
Bình luận

Với một ổ cứng di động –  như một flash drive – như USB trong ví dụ này – dưới đây là các câu lệnh sẽ xóa hết file rác đang tồn tại, dừng ghi Spotlight ngay lập tức, dừng logging các fsevents liên quan và vô hiệu hóa Trash feature.

mdutil -i off /Volumes/yourUSBstick


cd /Volumes/yourUSBstick


rm -rf .{,_.}{fseventsd,Spotlight-V*,Trashes}


mkdir .fseventsd


touch .fseventsd/no_log .metadata_never_index .Trashes


cd -

Sẽ còn những phần lạ khác mà bạn vẫn thấy rằng bạn vẫn muốn giữ, như là file  Apple double “._*” và những file rác Apple DS khác liên quan đến các icon và sự sắp xếp vị trí cửa sổ.

Đã trả lời vào July 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.