Làm thế nào để hiện thị tất cả các sự kiện trên lịch trong “Today view” trong iOS 9?

Mình vừa cập nhật máy lên iOS 9 và thấy rằng ứng dụng “Today View” chỉ hiển thị sự kiện sắp tới trong số tất cả các sự kiện diễn ra trong ngày.

Có cách nào để thay đổi cài đặt này để nó có thể hiển thị tất cả các sự kiện trong ngày hay không?

Mình thường xuyên sử dụng cái này để nhìn qua xem hôm nay có kế hoạch gì không và lên kế hoạch cho các cuộc họp hay thời gian nghỉ ngơi… trong ngày. Mình vào Settings > Notifications với cả Edit menu trên Today View mà vẫn không thấy gì.

Thông tin bổ sung: iPhone của mình là 5s và mình đã cập nhật thẳng lên từ iOS7, bỏ qua iOS 8, vì vậy mình không chắc là làm vậy có phải bỏ qua bước nào không.

Bình luận
Chấp nhận

Không biết khi bạn nói  “Today’s View” có nghĩa là “Todays View” trong iOS9 hay là  Calendar Widget. Để kích hoạt  Calendar Widget cuộn xuống cuối Notification Center chọn “Edit” và thêm Calendar Widget vào.

Về việc thông tin về các cuộc hẹn tiếp theo sẽ hiển thj trên Calendar Widget như thế nào, nó tùy thuộc vào việc bạn làm chúng hiển thị trên ứng dụng Calendar ra sao.

Như bạn có thể thấy ở bước ảnh phía dưới, phía bên trái ta có sự hiển thị tuyệt tương đối của các sự kiện còn bên phải bạn có thể nhìn thấy sự hiển thị tuyệt đối.

Mình hy vọng cái này có thể làm rõ một chút:

Calendar Widget

 

Đã trả lời vào August 1, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.