làm thế nào để ghi lại cả hình và tiếng với Quicktime trên El Capitan?

Mình đang cố thu lại cả hình cả âm được phát bởi các ứng dụng. Mình rất ngạc nhiên khi QuickTime không ghi âm. Mình biết nó có ghi cả 2 trong các bản OS X trước mà, nhưng vì mình cũng không thường xuyên dùng cái này nên trước đó cũng chưa thử.

Trạng thái hiện lại trên El Capitan là thế nào vậy? Mình đã bỏ lỡ gì nên khiến QuickTime bị cản không ghi âm được, hay là thực tế thì cái này chưa bao giờ làm việc?

Đây là hình QuickTime/Việc thu hình màn hình mới trên Mac mini:

enter image description here

Trên Macbook Pro, mình có lựa chọn là chọn None hoặc Internal Microphone. Thực ra Micro trong ghi âm loa của Mac Book đúng như âm thanh nghe được từ chính micro của nó, mà cái đó thì chắc chắn là chất lượng âm rất kém rồi.

Máy này là MacMini 7.1 (bản cuối 2014) và không có thiết bị đầu vào nào.

Đã hỏi vào September 11, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Em cần cài Soundflower để chạy nó trên El Capitan. El Capitan yêu cầu kext được xác nhận để tải chúng. Kext của cái này được cài đặt ở  /Library/Extensions/. 

Lý do của hiện tượng này chính là System Integrity Protection.

Sau đó, em phải tạo một thiết bị đa đầu ra với: Audio MIDI Setup.app, em sẽ tìm thấy nó trong / Applications / Utilities /:enter image description hereCuối cùng, khi em muốn thu âm và hình thực sự, hãy dùng thiết bị đa đầu ra này và hãy thu từ cùng thiết bị Soundflower được sử dụng trong thiết bị đa đầu ra này. Mặt khác, em không thể vừa nghe vừa thu âm, bởi vì nó sẽ đi thẳng đến soundflower mà không được sao chép vào đầu ra được cài trong máy. 

alt/option + nhấp chuột phải vào chỗ âm lượng, em sẽ thấy menu này:

enter image description here 

và bây giờ Quicktime nhìn sẽ như này:

enter image description here

Đã trả lời vào September 11, 2016
Bình luận

Khi bạn ở trong cửa sổ của màn hình thu, ở bên phải của nút màu đỏ bạn sẽ thấy một mũi tên, bấm vào đó và bạn sẽ thấy hộp thoại đầu vào âm thanh. Đã kiểm nghiệm với OS X 10.11.1

Đã trả lời vào September 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.