Làm thế nào để điều hướng quay lại/tiến tới (backwards/forwards) khi không hề có nút bấm thực tế hay nút bấm ảo nào cả?

Mình vào một website xem phim trực tuyến và một loạt cửa sổ quảng cáo tự động nhảy ra, giống như mình vừa đột nhiên ở trong cửa hàng ứng dụng hoặc một số tab hoàn toàn khác. Tab thực sự mà mình muốn vào chắc cũng đã được mở ở đâu đó, nhưng giờ mình phải làm gì?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn chắc đã chuyển sang ứng dụng app store qua một sự xếp đặt URI. Trang web sẽ vẫn mở trong Safari. Bạn có thể chuyển lại Safari như thường bằng cách sử dụng màn hình chủ hoặc thông qua chế độ đa nhiệm.

Đã trả lời vào July 27, 2016

Làm qua chế độ đa nhiệm như thế nào hả bạn?

vào July 27, 2016.

Nút home ấy bạn, bạn gạt để đến ứng dụng nếu cần thiết, sau đó chạm vào để chuyển nó.

vào July 27, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.