Làm thế nào để chặn thông báo cập nhật lên iOS 10?

Mình mới mua iPhone 6 nên muốn dùng iOS 9 để test các ứng dụng iOS. Có ai biết cách nào để chặn thông báo cập nhật lên iOS 10 không?

Bình luận
Chấp nhận

Theo t nghĩ thì đừng nên chặn thông báo. Apple đang rất muốn c cập nhật đó.

Còn nếu muốn thì c cần chặn tất cả các domain:

appldnld.apple.com
mesu.apple.com

Trên mọi điểm truy cập wifi mà c gặp

Đã trả lời vào March 7, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.