Làm thế nào để ẩn đề xuất ứng dụng “Siri app suggestions” trong iOS 9?

Khi bạn gạt xuống phía dưới ở màn hình chủ, iOS 9 sẽ hiển thị 1 hàng các đề xuất ứng dụng phía dưới phần tìm kiếm. Có cách nào để ẩn hàng này đi không?

Bình luận
Chấp nhận

Vào Settings > General > Spotlight Search và bạn sẽ thấy một công tác gạt chuyển đổi cho Siri Suggestions ngay đầu màn hình:

Đã trả lời vào August 3, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.