Không thấy chế độ Night Shift sau khi nâng cấp lên 9.3

Mình không thấy Night Shift đâu cả sau khi nâng cấp lên iOS 9.3. Trước mình dùng bản beta 9.3 nhưng đã xóa đi sau khi không tìm thấy Night Shift trong Display & Brightness sau khi nâng cấp.

Mình có bị nhầm hay quên bước nào không? Hiện mình đang dùng iPod Toch gen 5.

Bình luận
Chấp nhận

Night Shift không được hỗ trợ trên phần mềm của bạn. Bạn hãy đọc ghi chú 1 ở link này

Để mình trích dẫn cho bạn đoạn đó: 

Night Shift is available on iPhone 5s or later, iPad Pro, iPad Air or later, iPad mini 2 or later, and iPod touch (6th generation)

 

Tạm dịch là: “Night Shift được hỗ trợ trên iPhone 5 hoặc các phiên bản mới hơn, iPad Pro, iPad Air hoặc các phiên bản mới hơn, iPad mini 2 hoặc các phiên bản mới hơn, and iPod touch (gen 6)

 

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

em từng đọc trên một diễn đàn khác là night shift yêu cầu hệ thống 64 bit, còn iPod thì chỉ có 32 bit. Em cũng chưa xác nhận thông tin này, nhưng nghe cũng có vẻ có lý đấy. Chắc họ cũng có ứng dụng dành riêng cho hệ thống 32 bit đấy, em nghĩ thế.

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.