Installd là cái gì thế? Tại sao nó “ăn” hết CPU của mình vậy? :((

Macbook của mình đang nướng lap của mình và CPU monitor thì đang khùng khùng điên điên: hơn 200% CPU đang bị “installd” chiếm dụng.
Vậy Installd là cái quái gì thế? Mình có thể diệt nó được không?
Mình đang dùng OS X 10.8 nhé

Bình luận

Installd là một phần của PackageKit framework và nó thường hoạt động như là tiến trình nền cho ứng dụng “Software Update” GUI application. Ví dụ, nếu bạn mở ứng dụng  Software Update và kiểm tra việc cập nhật, để ý một chút đên Activity Monitor, bạn sẽ thấy quá trình “Installd” đang hoạt động khá nhiều.
Lí do Installd ảnh hưởng đến CPU của bạn là vì nó phải tổng hợp danh sách hiện tại của những ứng dụng đac được cài đặt trên máy tính của bạn và so sánh nó với các phiên bản hiện tại do các dịch vụ của apple cung cấp.
Bạn có thể cài đặt tần số của việc kiểm tra Software Update trong System Preferences và Software Update.
Cài đặt mặc định bao gồm cả  “Check for updates” và “Download updates automatically”. Bạn có thể điều chỉnh cả 2 cài đặt này, nhưng mình nghĩ bạn không nên tắt cả 2 cái đi cùng lúc.
Quá trình này không hè có hại gì cả, nó đơn giản chỉ được cài đặt để download các phiên bản cập nhật.
Bạn có thể giải quyết vấn đề về CPU bằng cách giảm quyền ưu tiên của quá tình này hoặc đơn giản là xóa quá trình trong Activity Monitor.

Thông tin ký thuật:
Vị trí của nó trong Lion OSX là:
/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd

(nếu bạn đã định vị được khu vực đúng, hãy chạy lệnh locate installd để tìm vị trí chính xác)

Đã trả lời vào July 13, 2016
Bình luận

Ví dụ, Installd thường hoạt động khi bạn cài một ứng dụng trên App Store hoặc xóa một ứng dụng từ Launchpad. Không nên để nó chạy trên nền hoặc để nó sử dụng quá nhiều CPU. Bạn có thể đơn giản đóng nó từ Activity Monitor hoặc chạy sudo killall -9 installd.

Trong OS X 10.8, nhị nguyên đó ở vị trí:
/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd.

Đã trả lời vào July 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.