iMessages từ macbook gửi với tư cáchtừ địa chỉ email chứ không phải từ số điện thoại

Mình dùng một Mac và một iPhone. Mình cài đặt tin nhắn văn bản chuyển tiếp trên điện thoại để mình có thể nhắn tin từ iMessage trên Mac, nhưng mình để ý là điện thoại và máy tính không phải lúc nào cũng được đồng bộ hóa. Ví dụ, mình nhận được một tin nhắn trên máy tính nhưng nó lại không xuất hiện trên điện thoại. Mọi người cũng nhận các tin nhắn của mình và thỉnh thoảng mọi người cũng nói là tin nhắn gửi từ email. (có chữ @gmail.com ở dưới) thay vì số điện thoại. Mình gửi kèm theo 2 ảnh màn hình về cài đặt trên điện thoại và máy tính bên dưới. Lý tưởng nhất là cả máy tính và điện thoại đều gửi tin nhắn từ số điện thoại của mình và cả 2 thiết bị này được đồng bộ. 

Mọi người giúp mình với nhé! Cảm ơn trước! 

Đây là cài đặt trên điện thoại:enter image description here

Còn đây là trên máy tính:

enter image description here

Bình luận
Chấp nhận

Chế cần đăng nhập để sử dụng appleID cho iMessages trên điện thoại sao cho cùng appleID chú dùng cho Macbook (@aol email).

Cách thực hiện như sau: vào  settings -> messages -> send & receive; chạm vào lựa chọn có ở đấy, nó có nêu cái gì đấy về tác dụng của “use appleID for iMessage”.

Khi chế đăng nhập vào và kích hoạt, Apple sẽ kết hợp số điện thoại với địa chỉ email của chế và nó sẽ hiển thị trên Mac. Nếu không được, chế thử đăng xuất và vào lại từ iMessage trên Mac xem sao nhé!

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.