Giúp cài ios trên IMAC không có bàn phím của apple

Máy IMAC 2009, hiện mình muốn cài đặt lại, nhwng không có bàn phím có Command, option, chỉ có bàn phím window. Vậy cách nào đê vào khởi động twf đĩa, hoặc USB . Mong các bạn g[x giùm.

Nhatrang 0972208589

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.