Có thể xóa “Deleted users” sau khi nâng cấp hoặc chuyển dữ liệu không?

Đã trả lời

Tớ mới chuyển hết dữ liệu từ con MacBook air cũ vào MacBook Pro mới. ở phần  /Users có thêm  Deleted Users. Liệu tớ có thể xóa nó đi mà không gặp vấn đề gì không?

Bình luận
Chấp nhận

Deleted users chứa nội dung của thư mục Home của người dùng đã bị xóa, thường ở dạng disk image. Nên trừ khi những người dùng đó có các tài liệu/ảnh mà bạn muốn giữ lại, không thì bạn xóa đi được. các chương tình của bạn sẽ không dựa vào dữ liệu của người dùng khác. Bạn thậm chí không cần truy cập vào nó, trừ khi dưới tư cách administrator

Đã trả lời vào May 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.