Có thể sao lưu iPhone vào cả iCloud và iTunes không?

Tớ đang dùng iPhone SE chạy iOS 10.3.1 và 1 em MacBook Pro chạy Sierra 10.12.4

Có thể sao lưu iPhone vào cả iTunes và iCloud không? Khi tớ kết nối điện thoại với iTunes, có hiện lên tùy chọn sao lưu.

Nhưng mà sẽ tốt hơn khi sao lưu ở 2 nơi khác nhau chứ nhỉ? phần sao lưu toàn bộ trên máy tính và sao lưu ít hơn trên iCloud với cài đặt, danh sách các ứng dụng và tài liệu

Bình luận
Chấp nhận

Được chứ

Tùy chọn trên iTunes là sao lưu tự động. bạn có thể sao lưu ở cả 2 nơi bằng cách kích hoạt sao lưu iCloud ( trên iTunes hoặc phần cài đặt trên điện thoại ), sau đó tự sao lưu vào iTunes bất cứ khi nào bạn muốn.

Để tự sao lưu trên iTunes, chỉ cần kết nối iPhone bình thường, sau đó vòa màn hình Summary trong iTunes ( cái có tùy chọn sao lưu ), bạn sẽ thấy nút Back Up Now ở bên phải. nhấn vào đó mỗi khi bạn muốn sao lưu vào iTunes là được

Đã trả lời vào May 29, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.