có thể lưu tập tin mp3 http-hosted trực tiếp trên iPad không?

Đã trả lời

Có cách nào để lưu một tập tin mp3 từ một trang web trực tiếp lên iPad không? Mình có thể truyền phát nó thông qua trình duyệt nhưng rõ ràng là không có khả năng lưu.

Nếu mp3 là một tập tin đính kèm email thì có gì khác không?

Bình luận
Chấp nhận

Đây là giải pháp dành cho bạn

  1. Tạo một tài khoản Dropbox và cài đặt ứng dụng dropbox trên Macbook  và iPhone.
  2. Sử dụng http://urldroplet.com/ để lưu mp3 vào tài khoản Dropbox.
  3. Mở Dropbox trên iPhone, bạn có thể bắt đầu khám phá nó sau khi nó được tải về và lưu trữ để truy cập ngoại tuyến.
Đã trả lời vào August 16, 2016
Bình luận

Theo mình biết thì không có cách nào để lưu trực tiếp tập tin mp3 từ trang web cả. Việc mà bạn có thể làm là bẻ khóa iPad sau đó thử lưu xem sao.

Đã trả lời vào August 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.