Có thể ẩn số điện thoại trên iPhone 5s được không?

Hôn nay mình cần tham gia một cuộc hội thảo qua điện thoại với khách hàng nhưng có khả năng lớn là mình không ở công ty hôm nay. Mình không có số điện thoại ở công ty nhưng mình cũng không muốn tiết lộ số điện thoại cá nhân. Có cách nào mình có thể ẩn số điện thoại để khách không biết được số máy cá nhân của mình hay không?

Mình thử tìm ở Settings/Cellular và Settings/Network nhưng không tìm thấy cái gì có vẻ khả thi cả.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn vào Settings → Phone → Show My Called ID. Tùy thuộc vào sóng mang của điện thoại (carrier), cách này có thể làm được hoặc không.

Nếu không được, có thể có cách khác để ẩn số điện thoại là thêm trước một số hoặc bộ số trước số điện thoại bạn gọi. Ví dụ, ở anh, bạn có thể thêm 141 trên đầu để ẩn số điện thoại của bạn.

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.