Có iMessage client nào cho Windows không?

Vợ tôi dùng iPhones với hệ điều hành iOS 5, do đó, ứng dụng iMessage cũng được cài đặt. Tôi muốn chat với cô ấy qua máy tính hệ điều hành Windows của tôi. Tôi có thể làm thế bằng những cách nào? Có Windows client hay bất kỳ trang web nào có thể cung cấp một giải pháp trung gian để kết nối 2 hệ điều hành này k?

Bình luận
Chấp nhận

Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2016 thì các client iMessage chính thức chỉ tương thích với iOS và OS X. Thật không may là anh lại sử dụng Windows.

Việc phát hành một iMessage client dành cho các thiết bị nền tảng không phải Apple sẽ rất khó xảy ra trong tương lai gần. Mục đích của việc tạo các client là tăng doanh số bán hàng cho các thiết bị nền tảng Apple, và việc tạo một client phiên bản Windows (hay Android, Linux,…) sẽ không mang lại lợi lộc gì cho Apple nên đương nhiên là họ sẽ không rảnh để nghiên cứu nó. Thêm vào đó, một số mã hóa khá phức tạp và các quy trình bảo mật sẽ khiến cho việc phát triển một client không chính thức là rất khó, nếu không muốn nói là gần như không thể thực hiện.

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.