Có cách nào để thêm sách ePub vào iBooks mà không cần iTunes không>

Mình đặt mua một cuốn sách ở các định dạng ePub và PDF. Thêm PDF vào iBook từ Safari thì dễ rồi, nhưng còn ePub. Mình không thể nào tìm được cách gì để thêm sách ePub vào iBooks mà không cần iTunes. Mình cô lập laptop với iTunes nơi đồng bộ iPhone, vì vậy hiện tại đấy không phải là một phương án khả thi. 

Vậy có cách nào để thêm sách ePub và iBooks mà không cần iTunes không?

Bình luận
Chấp nhận

Nếu bạn tự gửi email chứa tập tin epub cho mình, thì việc mở tệp đính kèm trong iBooks sẽ là một lựa chọn trong iOS Mail.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Bạn dùng Dropbox ấy.

Bỏ epub vào dropbox và mở chúng sử dụng ứng dụng dropbox trên ipad.

Dropbox sẽ không thể mở epub nhưng bạn có thể chọn để mở nó ttrong ibooks hoặc các ứng dụng được hỗ trợ khác 

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.