Có bất kỳ chi tiết cụ thể nào về việc chế độ tiết kiệm pin “Low Power Mode” thực sự ảnh hưởng đến cái gì không?

Rõ ràng “Low Power Mode” là một tính năng tuyệt vời. Dưới đây là trích dẫn những gì iOS 9 giới thiệu về việc “Low Power Mode” sẽ làm gì khi nó được kích hoạt:

Low Power Mode temporarily reduces power consumption until you can fully charge your iPhone. When this is on, mail fetch, background app refresh, automatic downloads and some visual effects are reduced or turned off.

Dịch sang tiếng Việt là như sau: “Low Power Mode tạm thời giảm lượng tiêu thụ năng lượng của máy cho đến khi bạn có thể sạc đầy pin. Nếu tính năng này được bật, việc nhận thư điện tử, làm mới ứng dụng nền, tự động tải về và một số hiệu ứng hình ảnh bị giảm bớt hoặc tắt hẳn”

Nói cho rõ thì tớ hiểu được các khái niệm tổng quát này, nhưng thực ra nói chi tiết thì chuyện gì xảy ra khi bật chế độ Low Power Mode? Ví dụ, chính xác thì “một số hiệu ứng hình ảnh bị giảm bớt hoặc tắt hẳn” là cái gì?

Đồng chí nào biết thông tin chi tiết gì từ Apple về việc chính xác thì chế độ tiết kiệm oin Low Power Mode làm gì không?

Bình luận
Chấp nhận

Apple không hề có bất kì thông tin cụ thể gì về việc chế độ Low Power Mode thực sự làm những gì. Theo các tin không chính thống thì nó hạ xung điện bộ xử lý, giảm hiệu suất để thời gian sử dụng pin, nhưng nó cũng tạo một vài tweak khác đến hệ thống sẽ được chú thích bên dưới.

 

Như hình ảnh chụp màn hình hình cho ta thấy, chế độ Low Power Mode giảm hiệu suất lên đến khoảng 30%

 

 

Nguồn:http://www.macrumors.com/2015/06/25/ios-9-low-power-mode-benchmarks/

 

Apple liệt kê những tính năng dưới đây được điều chỉnh bởi Low Power Mode:

 

  • Email fetch – gửi và nhận email

 

  • Hey Siri – tính năng trợ lý ảo 

 

  • Background app refresh – làm mới ứng dụng nền

 

  • Automatic downloads – tự động tải về

 

  • Wi-Fi associations – kết nối wifi

 

  • Some visual effects – một số hiệu ứng hình ảnh

 

 

Nguồn: https://support.apple.com/kb/HT205234

 

Các chi tiết cụ thể hơn được cung cấp trong tài liệu của nhà phát triển:  (Energy Efficiency Guide for iOS Apps):

 

  • Reduce CPU and GPU performance – giảm hiệu suất CPU và GPU

 

  • Pause discretionary and background activities, including networking – tạm dừng các hoạt động tự do và hoạt động nền – bao gồm cả mạng.

 

  • Reduce screen brightness – giảm độ sáng màn hình

 

  • Reduce the timeout for auto-locking the device – giảm thời gian chờ để tự động khóa thiết bị

 

  • Disable Mail fetch – tắt gửi và nhận Mail.

 

  • Disable motion effects – tắt các hiệu ứng chuyển động

 

  • Disable animated wallpapers – tắt hình nền động.

 

 

Nguồn: https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/Performance/Conceptual/EnergyGuide-iOS/LowPowerMode.html

 

Apple khuyến khích các nhà phát triển tận dụng lợi thế của tính năng này bằng cách bổ sung một trạng thái năng lượng thấp hơn (low power state) trong các ứng dụng của họ. Điều này có nghĩa rằng tính năng này có thể làm tăng thời gian sử dụng pin thông qua sự hỗ trợ trong các ứng dụng của bên thứ ba.

Your app should take additional steps to help the system save energy when Low Power Mode is active. For example, your app could reduce the use of animations, lower frame rates, stop location updates, disable syncs and backups, and so on.

 

 

“Ứng dụng của bạn nên thực hiện các bước bổ sung để giúp hệ thống tiết kiệm năng lượng khi Low Power Mode được kích hoạt. Ví dụ, ứng dụng của bạn có thể làm giảm việc sử dụng các hình ảnh động, tỉ lệ khung hình thấp hơn, dừng cập nhật vị trí, vô hiệu hóa đồng bộ và sao lưu dữ liệu,….”

 

 

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.