Có an toàn nếu thoát kernel_task không?

Đã trả lời

Mình mới thoát kernel_task vì nó chiếm quá nhiều cpu, nhưng khi mình chuẩn bị thoát, máy báo bạn sẽ bị đăng xuất nhưng mình không thèm để ý mà cứ thoát, nhưng có vẻ như nó làm gián đoạn hệ thống.

Liệu thoát kernel_task có giống như đăng xuất ra không?

Bình luận
Chấp nhận

Thoát kernel_task chẳng khác nào giết cả hệ thống của bạn cả

Nó không giống như đăng xuất đâu, nó hỏi bạn có muốn đăng xuất không vì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay sau đó.

Vì kernel là lõi của hệ điều hành, nó ở giữa CPU, bộ nhớ và phần mềm và phần cứng mà bạn cài. Khi bạn bật máy Mac lên, kernel là thứ đầu tiên chạy, và về cơ bản mọi thứ bạn làm trên máy tính đều chạy qua kernel về một điểm nào đó. Tất cả các hoạt động đó được đặt dưới kernel_task

Đã trả lời vào October 11, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.