Chi tiết cụ thể việc sử dụng dữ liệu iOS – iTunes Accounts

Mình không hiểu là “iTunes Accounts” viết tắt cho cái gì trên iOS, nhưng nó ngốn đến 850MB dữ liệu di động chỉ trong vòng 13 ngày. Mình bật iTunes Match nhưng lại tắt ứng dụng Music, không cho nó truy cập dữ liệu mạng di động. Hôm nay mình đã update lên ios 8.3, dữ liệu bị ngốn là hồi mình dùng 8.2

Bình luận
Chấp nhận

Chắc đó là các bản tải xuống của iTunes và App Store.

Bạn có thể ngăn chúng lại, để nó chỉ cập nhật khi bạn được kết nối đến wifi, bằng cách vào Settings > iTunes & App Store… sau đó vô hiệu hóa dữ liệu di động.

(Mình cũng ngăn tất cả các bản tải xuống tự động, vì vậy máy mình chỉ tự cập nhật từ iTunes, trên Macbook)

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.