Cập nhật iPhone với jailbreak?

Hiện em đợi iOS 7.1, cho nên em đã jailbreak máy (đại khái là chiếm quyền điều khiển mức cao nhất của máy) để test thử vài tính năng cho đến lúc đó.

Sau khi em cố cập nhật máy lên iOS mới thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em có bị mất hết các ảnh, dữ liệu mà em đã tạo sau lần sao lưu dữ liệu gần đây hay không? Hay là em vẫn giữ được các dữ liệu này và chỉ bị mất jail break?

Bình luận
Chấp nhận
  • Nếu bạn thực hiện cập nhật qua giao thức OTA (cập nhật qua mạng wifi hoặc mạng di động), bạn sẽ làm hỏng nhiều thứ và nhiều khả năng thiết bị sẽ không khởi động.
  • Nêu bạn thực hiện cập nhật qua iTunes, nó có thể  khởi động, nhưng jailbreak sẽ bị hỏng và hệ thống tập tin có lẽ sẽ hơi có vấn đề một chút.

Nói chung là đừng nên cập nhật thiết bị của bạn.

Thay vào đó, bạn cần xóa và khôi phục lại thiết bị của bạn

  1. Tạo một bản sao dữ liệu của thiết bị trên iTunes (với các thiết bị đã được jailbreak thì mình không tin tưởng bản sao dữ liệu iCloud lắm).
  2. Phục hồi thiết bị sử dụng iTunes
  3. Phục hồi sao lưu dữ liệu đến thiết bị đang sử dụng iTunes.

Bản sao lưu dữ liệu sẽ chứa nhiều tập tin preference cho nhiều Cydia tweaks khác nhau, nhưng bỏ nó đi cũng không sao vì các tweak thực cũng không còn đó (nó không còn được jailbreak nữa).

Kết quả cuối cùng nên là một thiết bị không còn được jailbreak với tất cả các nội dung đã loại trừ phần nội dung dành cho các tweak.

 

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.