Cách thiết lập cho OS X khởi động mặc định?

Mình dùng Boot Camp để cài đặt chuyên biệt Windows 7 cho macbook. Bây giờ khi khởi động bình thường thì mặc định bắt đầu là Windows 7. Tuy nhiên, mình muốn OS X khởi động mặc định là OSX và Windows 7 chỉ xuất hiện khi mình nhấn ALT sau đó chọn nó.

Vậy, làm thế nào để thiết lập OS X khởi động mặc định?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể thiết lập ổ đĩa khởi động mặc định ở System Preferences>Startup Disk.

System Prefs startup disk icon

System Prefs>Startup Disk

 

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Bạn không cần phải khởi động vào OSX để thay đổi hệ thống khởi động mặc định.

  • Giữ phím Option khi khởi động, và bạn sẽ thấy các tùy chọn hệ thống
  • Di chuyển chuột qua phím ↑ dưới hệ thống bạn muốn đặt là mặc định, sau đó
  • Gữ phím Ctrl và sau đó bạn sẽ thấy biểu tượng ↑ thay đổi thành biểu tượng bật máy “power on”
  • Nhấp chuột trái vào biểu tượng “power on” đó và hệ thống sẽ khởi động và hệ thống đó sẽ là hệ thống khởi động mặc định của bạn.

Các phiên bản  Boot Camp cũ cũng tương tự, nhưng mình không nhớ là cái biểu tượng có thay đổi gì không.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.