Cách tạo một USB có thể boot được của window 8.1 trên OS X?

Lí do mình muốn tạo một USB như vậy là vì:

 • PC không thể boot được và bạn muốn chuẩn bị một USB boot được sử dụng file ISO mà bạn có trên ổ cứng ngoài.
 • Để cài đặt Windows 8.1 trên Mac mà không cần Boot Camp.

Cần các bước nào để tạo một USB có thể boot được Win 8.1 trên Mac?

Bình luận
Chấp nhận

Mình không chiểu sao bạn lại muốn cài đặt Windows 8.1 mà không dùng BootCamp
USB của bạn cần phải có dung lượng lớn hơn file .iso mà bạn sẽ burn một chút. Không quan trọng trong đó có dữ liệu hay không, quá trình này sẽ xóa mọi thứ có trong USB đó.
Các bước để thực hiện như sau:

 1. Tải ISO bạn muốn dùng
 2. Mở Terminal (in Applications ->Utilities-> Terminal)
  2.1 Di chuyển đến path có file .iso
  2.2 Sử dụng ls để liệt kê tất cả các folder.
  2.3 cd /path/to/iso để đi vào folder hoặc cd .. để quay trở lại path
 3. Chuyển .iso sang .img sử dụng hdiutil:
  1. hdiutil convert -format UDRW -o /path/to/target.img /path/to/source.iso
 4. Đặt lại tên nếu OS X để nó kết thúc bằng đuôi :
  1. mv /path/to/target.img.dmg path/to/target.img
 5. Gõ diskutil list để lấy danh sách các thiết bị đang được kết nối
 6. Chèn USB drive bạn muốn sử dụng
 7. Chạy lại diskutil list để xem USB của bạn được phân chia cái gì eg – /dev/disk3
 8. Chạy diskutil unmountDisk /dev/diskN (ở đâu có N là số được chia cho USB của bạn, trong ví dụ trước nó sẽ là 3 )
 9. Chạy sudo dd if=/path/to/target.img of=/dev/diskN bs=1m (nếu bị lỗi, thay thế bs=1m bằng bs=1m)
 10. Chạy diskutil eject /dev/diskN và rút USB
 11. Giờ thì USB của bạn đã sẵn sàng để dùng rồi đấy

QUAN TRỌNG: Với bước #9, bạn có thể sử dụng đích đến ở /dev/rdiskN để giảm thời gian phải copy.
LƯU Ý 1: Thỉnh thoảng, bước 4 là cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng thế. Mình cũng k biết tại sao có khi lại thêm .dmg ở cuối, khi khác thì lại k thêm.
LƯU Ý 2: Mình nghĩ bạn nên học tên của .iso mà bạn tải về, hoặc đơn giản là chỉ viết lại tên nó là win8.1.iso  hoặc cái gì đấy đơn giản thôi, và bỏ nó vào Desktop folder.Bằng cách này, khi bạn gõ câu lệnh như ở bước số 3, số 4,… bạn có thể gõ như thế này:

hdiutil convert -format UDRW -o ~/Desktop/win8.1.img ~/Desktop/win8.1.iso

mv ~/Desktop/win8.1.img.dmg ~/Desktop/win8.1.img

còn bước 9 thì sẽ thành thế này:

sudo dd if=~/Desktop/win8.1.img of=/dev/diskN bs=1m

QUAN TRỌNG: Bạn có thẻ theo dõi quá trình bằng cách ấn tổ hợp phím CTRL + T. Bạn sẽ thấy được thông tin quá trình và các bản ghi ra, vào, bởi vì chúng ta sử dụng mỗi bản ghi là 1Mb dung lương nên bạn có thể dễ dàng theo dõi quá trình.
Mình không định đùa với bạn ở 2 lưu ý 1, 2 đâu, mình chỉ muốn đảm bảo chắc chắn rằng bạn biết tất cả những câu lệnh này có ý nghĩa như thế nào. Mình nghĩ đó là cách dễ nhất rồi, trừ khi ai đó có cách gì tốt hơn

Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Mình có chút ý kiến về câu trả lời của bạn ở trên, bởi vì nó mô tả (gần như) hoàn hảo các bước cần làm. (ít nhất là cho Linux distros mình đang làm việc gần một tuần qua).
Dù sao thì, để bổ sung câu trả lời của @NealCaffrey, mình vừa phát hiện ra là vài USB mình đang dùng yêu cầu mình chia vùng chúng trước khi BIOS trên netbook mình đang làm nhận ra chúng (giả sử chúng không có MBR/GPT cho máy đọc). Mình đã chia vùng chúng bằng ứn dụng Disk Utility, nhưng mình chắc chắn là thực hiện việc này với diskutil sẽ rất đơn giản (Mình vẫn không biết các lệnh CLI và các tùy chọn cho diskutil)

Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.