Cách nhanh nhất để lặp lại nhiều cú kích chuột?

Mình đã nhập một file OPML nặng lên Feedly ( một trang web RSS/source aggregator) và đã nhập lung tung hết cả lên. Mình giờ cần phải xóa bớt các mục trên trang web đó bằng cách dùng Google Chrome nhưng không có cách nào để xóa hàng loạt

Thay vì kích chuột lần lượt đến hàng nghìn lần, mình muốn tìm được cách để kích chuột trái và lặp lại nhiều lần.

Vậy nên có cách nào nhanh nhất và dễ nhất để liên tục thực hiện kích chuột trên macOS Sierra không?

Mình đã thử macOS Automator’s Watch Me Do nhưng nó không hoạt động trên Chrome vì có vẻ như giải thích việc kích chuột trái là “ kéo chuột trong lúc cuộn xuống”????

Mình cũng đã thử tìm các ứng dụng của bên thứ 3 như Keyboard Maestro, Murgaa hoặc CliClick nhưng mình cảm thấy học cách dùng mấy cái này hơi khó

Mình chỉ muốn tìm cách nào nhanh, dễ dàng và miễn phí thôi. Ai biết cách thì chỉ mình với nhé. Many thanks

Đã hỏi vào September 9, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình biết là bạn không muốn dùng CliClick,nhưng cách dùng khá đơn giản mà. trong Script Editor gõ các dòng sau:

tell application "Google Chrome"
  activate
  repeat 500 times
    do shell script "/Users/<you>/Desktop/cliclick c:" & "1694,18"
    delay 1.5
  end repeat
end tell

Thay 1694,18 với chỗ thực tế mà bạn muốn kích vào, cũng có thể thay bằng nhấn  ⇧ shift ⌘ cmd 4 và di chuyển chuột qua đó

Thay thế <you>  với tên tài khoản của bạn, và điều chỉnh delay cho phù hợp.

Dĩ nhiên đây là dành cho việc kích chuột liên tục tại 1 chỗ, vì câu hỏi của bạn không rõ ràng nên mình cũng không rõ cách này áp dụng được không nữa, bạn tham khảo xem

Đã trả lời vào September 9, 2017
Bình luận

Selenium không phải tạo ra vì muốn kích chuột nhiều, nhưng có vẻ như nó sẽ giúp giải quyết vấn đề của bạn đó

http://www.seleniumhq.org/

Đã trả lời vào September 9, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.