Bonjour trên Windows có thực sự cần thiết?

 

Một trong những Apple làm với mọi máy tính Windows trong quá trình cài đặt iTunes mà em ghét nhất đó là nó cài đặt Bonjour. Trong phần lớn các máy Windows mà em cài đặt iTunes, Bonjour đã gây ra vài loại lỗi.

Theo em nhớ thì em đỡ gỡ bỏ Bonjour bằng cách xóa tập tin chứa nó. Phần lớn thời gian, nó không gây bất kỳ vấn đề gì lớn cả. Tuy nhiên, em mới cài đặt lại iTunes và em băn khoăn không biết có nên xóa Bonjour lần nữa không.

Có vấn đề gì xảy ra nếu em xóa Bonjour không? Em có bị mất tính năng nào không?

Bình luận
Chấp nhận

Từ một bài viết về kiến thức nền tảng của Apple về Bonjour trên Windows, mình xin trích dẫn mấy điều sau:

 

  • iTunes uses Bonjour to find shared music libraries, to find AirPort Express devices for streaming music to, and to find Apple TVs.

 

  • Safari uses Bonjour to find devices advertising web pages on your network. Many of today’s network printers, network cameras, and wireless gateways provide a web interface for status and configuration, and many of these devices (especially network printers) now advertise those web pages using Bonjour, to make them easily discoverable in Safari.

 

  • Internet Explorer, via the Bonjour toolbar plugin, also provides easy discovery of Bonjour-advertised web pages.

 

  • The Bonjour Printer Setup Wizard uses Bonjour to discover and set up Bonjour-advertisednetwork printers.

 

  • Adobe’s Creative Suite 3 applications use Bonjour to discover digital asset management services.

 

 

Ta có thể dịch như sau:

 

  • iTunes sử dụng Bonjour để tìm các thư viện nhạc được chia sẻ , để tìm thiết bị AirPort Express cho phép truyền phát nhạc đến, và để tìm các Apple TV.

 

  • Safari sử dụng Bonjour để tìm các thiết bị quảng cáo trang web trong hệ thống của bạn. Nhiều trong số các máy in,máy ảnh và các cổng không dây dùng chung trong hệ thống mạng cung cấp cung cấp một giao diện web cho tình trạng và cấu hình, và nhiều thiết bị trong số đó (đặc biệt là máy in dùng chung trong hệ thống mạng) hiện tại quảng cáo những trang web này sử dụng Bonjour để khiến chúng dễ dàng phát hiện trong Safari.

 

  • Internet Explorer, qua mảng gắn thanh công cụ  Bonjour cũng đưa ra cách phát hiện dễ dàng của các trang web được quảng cáo trên Bonjour.

 

  • The Bonjour Printer Setup Wizard sử dụng Bonjour để phát hiện và cài đặt các máy in dùng chung trong hệ thống mạng được quảng cáo trên Bonjour.

 

  • Các ứng dụng Adobe’s Creative Suite 3 sử dụng Bonjour để phát hiện dịch vụ quản lý các thiết bị kỹ thuật số.

 

 

Nếu bạn không sử dụng bất cứ tính năng nào kể trên thì việc xóa Bonjour sẽ không gây bất kỳ rắc rối gì (trừ việc có lẽ Apple Software Update sẽ đề nghị bạn cài lại nó một lần nữa)

 

Nhân tiện thì trang này cũng có vài hướng dẫn về việc gỡ bỏ Bonjour.

Đã trả lời vào August 16, 2016
Bình luận

Bạn có thể sử dụng các tên miền “[computer name].local” trong toàn bộ hệ thống của bạn. cách này cũng có thể áp dụng trên thiết bị di động Apple và các phần cứng khác (mình có máy in Mac Mini, Western Digital NAS, HP và laptop Linux – nó cũng có phần mềm tương tự Bonjour riêng gọi là Avahi).

Hãy ủng hộ việc chấp nhận và thực hiện giao thức Zeroconf và thông báo lỗi cho Apple, bởi vì chúng mang  lại cho chúng ta một cơ hội để bỏ công nghệ NetBIOS khủng khiếp và để kết nối giữa các nền tảng khác nhau.

Đã trả lời vào August 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.