Thông tin của lang_thang_khong_nha
Droid-gà-mờ
11
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
2