Thông tin của jacobjones
Droid-gà-mờ
19
Điểm

Câu hỏi
6

Đáp án
3