Thông tin của jacobjones
Droid-gà-mờ
17
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
3