Xóa “ Ứng dụng được dùng nhiều nhất” trong menu Ứng dụng

Trên Android 6.0.1, có 1 tính năng không cần thiết đó là hiển thị các ứng dụng được dùng nhiều nhất trên đầu các ứng dụng khác.

Thực sự mình không cần cái đó ( bạn có thể xem ảnh với top 4 ứng dụng được gạch chân). Có cách nào để vô hiệu hóa tính năng này không?

Xóa “ Ứng dụng được dùng nhiều nhất” trong menu Ứng dụng

Đã hỏi vào Tháng Tám 31, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Các bước để xóa thanh ứng dụng được dùng nhiều nhất:

  1. Mở Google Now
  2. Mở sidebar ( menu hamberger hoặc trượt sang bên trái)
  3. Nhấn vào nút Settings
  4. Chuyển sang tùy chọn “App Suggestions”
Đã trả lời vào Tháng Tám 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.