Xóa lịch sử tìm kiếm khỏi trong android setting

Trên Android, có thể tìm kiếm các cài đặt cụ thể bằng cách tìm trong biểu tượng kính lúp ở góc phải trong phần setting. Nhưng mình vẫn chưa tìm được cách để xóa các tìm kiếm trước đó.

Mình biết cách xóa trong android 6 marshmallow nhưng không biết xóa kiểu gì trên android 7 nougat

Mình cũng không tìm được search_index.db trong thư mục data của phần setting. Có ai biết file đó đang ở đâu không?

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Mười Hai 6, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể xóa file “search_index.db” và “search_index.db-journal” trong data/user_de/0/com.android.settings/databases/

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Mười Hai 6, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.