Xác định bản Android N preview

Đã trả lời

Mình đang dùng Nexus 6P chạy Android Beta Program cho Android N Developer Preview. Theo nhà phát hành, có 6 bản:

 1. Preview 1 (bản phát hành đầu, alpha)
 2. Preview 2 (cập nhật, beta)
 3. Preview 3 (cập nhật, beta)
 4. Preview 4 (APIs và .SDK chính thức, phát hành ra công chúng)
 5. Preview 5 (system images cho lần test cuối)
 6. Phát hành AOSP và ecosystem

Làm thế nào để biết bản Android N preview mình đang dùng là bản nào?

Đã hỏi vào Tháng Chín 5, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Android có ghi chú cho Android N Developer Preview như dưới đây:

 1. Developer Preview 1
  Ngày phát hành: tháng 3 /2016
  Builds: NPC56P, NPC56R, đã cập nhật: NPC56W, NPC56X
 2. Developer Preview 2
  Ngày phát hành: tháng 4/2016
  Builds: NPC91K, NPC91O
 3. Developer Preview 3
  Ngày phát hành: tháng 5/ 2016
  Builds: NPD35K
 4. Developer Preview 4
  Ngày phát hành: tháng 6/ 2016
  Builds: NPD56N
 5. Developer Preview 5
  Ngày phát hành: tháng 7/2016
  Builds: NPD90G

Bạn có thể so sánh số build number với phần ở trên bằng cách vào Settings – About phone – Build number để biết mình đang dùng bản nào.

 

Đã trả lời vào Tháng Chín 5, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.