Ứng dụng nào đang thay thế các biểu tượng trên thanh trạng thái?

Đã trả lời

Mình đang dùng LineageOS với Android 7.1.2. Mình đã cài đặt lại tất cả những ứng dụng mình từng dùng và bây giờ mình đang có đến 3 biểu tượng trên thanh trạng thái về trạng thái sạc pin.

Mình không thể tìm được ứng dụng nào đang ở đó. Có cách nào để biết ứng dụng nào đang thay thế các biểu tượng trên thanh trạng thái không? Để mình còn biết đường sửa lại.

Đã hỏi vào Tháng Tám 6, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Ứng dụng Notification History sẽ hiển thị một danh sách tất cả các thông báo đến từ ứng dụng, nhờ đó bạn có thể so sánh với biểu tượng trên thanh trạng thái để tìm ra ứng dụng đó. Bạn thậm chí có thể xem thời gian ứng dụng thông báo để tìm ra ứng dụng đó. Như hình ở dưới đây cho thấy các thông báo đến từ System UI, có thể giúp bạn tìm ra ứng dụng ẩn dưới biểu tượng sạc pin.

RE: Ứng dụng nào đang thay thế các biểu tượng trên thanh trạng thái?

Một khi bạn đã tìm ra ứng dụng đó, bạn có thể bỏ quyền hiển thị trên thanh trạng thái. Nếu những biểu tượng này không ở chế độ an toàn thì bạn nên thử tìm kiếm giải pháp trên các diễn đàn thì hơn.

Đã trả lời vào Tháng Tám 6, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.