Ứng dụng có thể mở 1 url dựa trên ngày hiện tại trong trình duyệt

Đã trả lời

Mình đang tìm kiếm 1 ứng dụng hoặc 1 phương pháp nào đó để mở tự động 1 URL dựa trên ngày hiện tại trên Android 7.0:

Vào ngày 1/7/2017, nó sẽ mở url sau đây trong 1 trình duyệt

http://myserver.com/daily_reports/Day_20170701.htm

Cuối cùng thì:

http://myserver.com/weekly_reports/Week_2017_27.htm

Vì số ISO của tuần hiện tại là 27

Có cách nào không vậy?

Đã hỏi vào Tháng Mười 22, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mọi thứ rất dễ dàng nếu bạn dùng Tasker 

Cài đặt 1 task như sau:

 1. Code → Chạy Shell:
  • Lệnh: date +"%Y%m%d"
  • Lưu trữ đầu ra trong: %date
 2. App → Launch App → chọn trình duyệt của bạn:

Với URL tuần, tạo 1 task khác:

 1. Code → Chạy Shell:
  • Lệnh: date +"%Y_%V"
  • Lưu trữ đầu ra trong: %week_no
 2. App → Launch App → chọn trình duyệt của bạn

Bạn có thể lưu lại 2 task trên, tạo 1 shortcut trên màn hình chính và nhấn vào shortcut đó để mở URL. Hoặc bạn có thể cài đặt 1 profile trên Tasker cho các yêu cầu tự động và cho 2 task đó vào 

Đã trả lời vào Tháng Mười 22, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.