Ứng dụng có thể mở 1 url dựa trên ngày hiện tại trong trình duyệt

Đã trả lời

Mình đang tìm kiếm 1 ứng dụng hoặc 1 phương pháp nào đó để mở tự động 1 URL dựa trên ngày hiện tại trên Android 7.0:

Vào ngày 1/7/2017, nó sẽ mở url sau đây trong 1 trình duyệt

http://myserver.com/daily_reports/Day_20170701.htm

Cuối cùng thì:

http://myserver.com/weekly_reports/Week_2017_27.htm

Vì số ISO của tuần hiện tại là 27

Có cách nào không vậy?

Droid-gà-mờ Đã hỏi vào Tháng Mười 22, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mọi thứ rất dễ dàng nếu bạn dùng Tasker 

Cài đặt 1 task như sau:

 1. Code → Chạy Shell:
  • Lệnh: date +"%Y%m%d"
  • Lưu trữ đầu ra trong: %date
 2. App → Launch App → chọn trình duyệt của bạn:

Với URL tuần, tạo 1 task khác:

 1. Code → Chạy Shell:
  • Lệnh: date +"%Y_%V"
  • Lưu trữ đầu ra trong: %week_no
 2. App → Launch App → chọn trình duyệt của bạn

Bạn có thể lưu lại 2 task trên, tạo 1 shortcut trên màn hình chính và nhấn vào shortcut đó để mở URL. Hoặc bạn có thể cài đặt 1 profile trên Tasker cho các yêu cầu tự động và cho 2 task đó vào 

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Mười 22, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.