Tiên đoán văn bản nhiều ngôn ngữ trên Android 7

Tớ mới cập nhật con Samsung Galaxy 6 của tớ từ Android 6 lên Android 7. Bởi vì tớ dùng điện thoại để nhắn tin bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt một cách thường xuyên, có khi nói lẫn lộn trong cùng một đoạn hội thoại ấy. Tính tớ khi nhắn tin thì rất ẩu nên tớ dùng cái tiên đoán từ và tự động sửa lỗi cho cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nhờ thế mà tớ ít bị lỗi chính tả hơn hẳn.

Nhưng kể từ khi cập nhật, tớ phải chọn một ngôn ngữ bằng cách trượt ô dấu cách. Điều này thực sự khiến tớ thấy phiền, khi cứ phải trượt đi trượt lại, chưa kể phải xóa cả đoạn chat vì quên chưa đổi lại ngôn ngữ xong cặm cụi gõ lại.

Có cách nào để quay lại được tính năng giống trước khi tớ cập nhật không?

Đã hỏi vào Tháng Tám 5, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mấy hôm trước mình cũng bị như bạn, nhưng mình sửa đc rồi, bạn thử làm theo cách của mình xem nhé:

  • Vào cài đặt bàn phím: Settings>Language and Input>Virtual Keyboard>Samsung Keyboard
  • Kiểm tra xem ngôn ngữ đã được chọn trong ‘Languages in types’ chưa
  • Đảm bảo tùy chọn “Predictive” đã được kích hoạt
  • Đảm bảo tùy chọn “Auto replacement” đã được kích hoạt
  • Khởi động lại ứng dụng để áp dụng cài đặt mới

Sau khi làm xong các bước này, mình đã có thể gõ ngôn ngữ hỗn hợp thoải mái

Đã trả lời vào Tháng Tám 5, 2017
Bình luận

Mình tìm được SwiftKey của Microsoft có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đó, bạn dùng thử xem sao 

Đã trả lời vào Tháng Tám 5, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.