Thông báo của điện thoại sẽ như thế nào khi có nhiều người dùng?

Khi có nhiều người dùng trên cùng 1 điện thoại Android, thông báo của điện thoại sẽ như thế nào:

  • Thông báo cùng lúc cho tất cả người dùng?
  • Chỉ có thông báo cho tài khoản người dùng đang hoạt động và thông báo cho các người dùng khác sẽ không được kích hoạt cho tới khi người đó đăng nhập?

 

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Tám 13, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận
  • Thông báo xuất hiện cho tất cả tài khoản của 1 người dùng mỗi lần.
  • Thông báo cho các người dùng khác sẽ không xuất hiện cho tới khi họ hoạt động trên điện thoại
Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

Phiên bản hiện tại sẽ bị đình chỉ trước khi chuyển sang profile của người dùng mới. đây là những gì tớ để ý được đối với các tài khoản khách

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.