Tắt cuộc hội thoại đối với một người dùng trên WhatsApp

Về cơ bản mình vẫn muốn nhận được các tin nhắn từ một số người nhưng ít ưu tiên hơn. Mình không muốn có một thông báo xuất hiện khi người này liên hệ với mình.

WhatsApp có thể tắt cuộc trò chuyện nhóm, nhưng không không tắt được đối với 1 ngừoi. Hoặc có thể do mình đã không tìm thấy nó.

Vậy làm thế nào để tắt cuộc hội thoạivới 1 người dùng trên WhatsApp?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Bảy 31, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Trong phần trò chuyện, nhấn vào 3 chấm ở phía trên bên phải >View Contact > cuộn xuống và chọn Mute.

Hoặc vào địa chỉ liên lạc, nhấn vào ảnh cá nhân phía bên trái. Nhấn vào biểu tượng “i” để xem các số liên lạc, di chuyển xuống và chọn Mute

Sử dụng trên WhatsApp 2.12.250, Android 5.1.1 (Nexus 5).

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Nếu bạn muốn tắt một cuộc trò chuyện nhóm, Whatsapp -> Click cuộc trò chuyện mà bạn muốn tắt -> phía trên bên phải của menu tùy chọn (ba chấm) -> Mute

Trong menu đó, bạn có thể bỏ chọn cài đặt thông báo hoặc tắt cuộc trò chuyện cho một khoảng thời gian.

Mình không nghĩ rằng có cách tắt cuộc trò chuyện với 1 người duy nhất.

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.