Sự khác nhau giữa Doze Mode và Sleep Modetrong Android Marshmallow?

Trước Android M, đã có  Sleep Mode trong Android. Với Android M, Google giới thiệu thêm Doze Mode. Có ai biết sự khác biệt giữa 2 chế độ này không?

Đã hỏi vào Tháng Tám 7, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Sleep Mode: có nghĩa là CPU sẽ ngủ và không chấp nhận bất kỳ lệnh nào  ngoại trừ từ RIL (Radio Interface Layer) và báo thức. CPU sẽ đi vào chế độ ngủ trong 1 phần giây sau khi màn hình LCD đã được tắt.

Doze Mode:  nghĩa là các ứng dụng trên điện thoại của bạn sẽ không có quyền truy cập mạng, hệ thống sẽ bỏ qua “wakelocks” khi ứng dụng cố gắng để giữ cho điện thoại không đi vào giấc ngủ, và không có task nền sẽ được phép chạy. Trong khi các ứng dụng không thể đánh thức điện thoại để chạy đồng bộ hóa và các task nền khác, thông báo ưu tiên vẫn sẽ hiển thị. Vì vậy, ví dụ, một tin nhắn Hangouts sẽ xuất hiện trên một chiếc điện thoại đang trong chế độ Doze.

Standby: 1 ứng dụng vào chế độ standby sẽ mất tất cả các truy cập mạng và tất cả các đồng bộ hóa nền của nó sẽ bị hoãn lại. Những hạn chế này sẽ tạm thời được dỡ bỏ khi điện thoại của bạn sạc và vào 1 vài phút mỗi 1 hoặc 2 ngày . Điều này sẽ cho phép ứng dụng bị trì hoãn cơ hội để chạy bất kỳ đồng bộ hóa bị hoãn nào, nhưng nó sẽ không được phép tiếp tục chạy. Một thông báo push ưu tiên cao cũng sẽ có thể đánh thức một ứng dụng đang trong chế độ standby trong một khoảng thời gian ngắn.

Đã trả lời vào Tháng Tám 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.